xbody-studio

XBODY е ефективен уред за тренировка, както и отлична възможност за печеливш бизнес.
Предпоставка за успешната му реализация е приложението му не само в сферата на фитнес услугите, но и в областта на медицинската рехабилитация, разкрасителните процедури и елитния спорт.

Уредът XBODY може да бъде обособен като отделна бизнес единица в специализирано студио за персонални EMS тренировки.
Ако вече сте уморени да работите за някой друг и бихте искали да развиете бизнес, ползотворен за хората- Вашето решение е да отворите Ваше XBODY студио.
Можете да закупите само уреда XBODY или цялостна студио коцепция, създена от нашия професионален екип от специалисти.

Като предпоставка за успешното реализиране  на този бизнес проект бих ме могли да изтъкнем следните предимства:

  • Високата ефективност на използвания метод и успешната реализация на тази услуга в световен мащаб.
  • Малката стойност на първоначалната инвестиция в сравнение с други услуги в този бранш.
  • Възможност за комбиниране с други услуги в областта.
  • Минимално използване на площи, човешки ресурси и текущи консумативи.
  • Ориентиране на услугата във високия пазарен сегмент, което би позволило бързо възвръщане на първоначалната инвестиция.
Свържете се с нас!